Julkinen rahoitus

Yrittäjän on mahdollista saada julkista rahoitusta yrityksen investointeihin ja kehittämiseen mm. seuraavilta tahoilta:

   Ukipolis Oy:stä neuvotaan eri tahojen mahdollisuuksista rahoittaa asiakasyrityksiään.

   Yritystoiminnan käynnistäminen

   Yrityksen perustamista tai sen valmistelua varten voi hakea tukea tai rahoitusta, jota myönnetään esim. koneisiin, laitteisiin ja investointeihin, käyttöomaisuuden hankkimiseen ja käynnistysvaiheen palkkakustannuksiin. Uusi yritys voi myös saada takauksen, joka auttaa lainansaannissa ja nopeuttaa asiaan liittyviä päätöksiä.

   Tuotteiden, palveluiden ja teknologian kehittäminen

   Rahoitus voi olla tukea tai lainaa, tai sen saamista voidaan edesauttaa takauksella. Kehittäminen voi liittyä myös markkinointiin.

   Investointien rahoitus

   Tukea voi hakea yrityksen toiminnan kehittämiseen esim. koneiden, laitteiden tai muiden investointien rahoittamiseksi. Rahoitus ja lainaa myönnetään myös vaikkapa uusiin tiloihin.  Lisäksi yritys voi anoa tuekseen lukuisia erilaisia tilanteita varten luotuja takauksia.

   Käyttöpääoma

   Rahoitusta, lainaa tai takauksen hankkimiseen käyttöpääoman lisäämistä varten on monia eri tilanteisiin soveltuvia vaihtoehtoja.

   Vienti ja kansainvälistyminen

   Kansainvälistymistä tai vientiaseman vahvistamista varten yritys voi saada joko suoraa tukea tai lainaa. Kaupankäynnin turvaamiseksi on tarjolla myös takauksia esim. luottoriskejä varten.

   investinfinland.gif


    

    

    

   Yhteystiedot

   Raimo Rantanen, puh. 040 546 4100

   "Aina kannattaa kysyä"