Ympäristökestävämpi sianlihantuotanto on tulevaisuutta

12.06.2019

Ympäristökestävämpi sianlihantuotanto on tulevaisuutta

Suomalaiselle sianlihantuotantoketjulle ympäristökestävyys ja sen kehittäminen ovat elinehto. Atria on vahvasti mukana neljässä eri kehityshankkeessa, joissa kaikissa on yhteinen tavoite – koko alan ja alalla käytettävien ratkaisujen kehittäminen niin kansainvälisesti kilpailukykyiseksi kuin kotimaassa tilojen päivittäisessä tekemisessä. Hankkeet antavat vahvan tuloksen, jonka mukaan sianlihantuotantoa on tulevaisuudessa mahdollista kehittää entistäkin ympäristökestävämpään suuntaan.

Kestävä sikatuotanto agrisymbioosien kautta (Agris) -hankkeen tavoitteena oli löytää nykyistä kestävämmät toimintatavat sianlihantuotannolle tulevaisuudessa. Toimintamallin kehittämisessä yhdistettiin energiaomavaraisuus, ravinteiden kierrätys, ympäristövaikutusten minimoiminen sekä maan rakenteen parantaminen mm. viljelykiertoja ja kehittynyttä lannankäsittelyä hyödyntäen.

Hankkeen tulosten perusteella voidaan todeta, että sianlihantuotanto on mahdollista muuttaa nykyistä kestävämmäksi niin energia- ja ravinneomavaraisuuden että ympäristövaikutusten kannalta. Tähän pystytään vaikuttamaan suoraan lisäämällä nurmea viljakiertoon, korvaamalla soijaa nurmesta puristetulla rehumehulla, prosessoimalla lanta ja rehumehun kuivajae biokaasulaitoksessa ja hyödyntämällä biokaasu energianlähteenä tilalla ja/tai liikennepolttoaineena sekä jakeistamalla mädätysjäännös tehokkaammin hyödynnettäviksi ravinnetuotteiksi.

– Optimoimalla eri osa-alueet kokonaisuus huomioiden, voidaan vähentää yhtä aikaa mm. ilmastovaikutuksia ja vesistövalumia ja samalla luoda myös mahdollisuuksia aiempaa parempaan taloudelliseen kannattavuuteen, kertoo projektipäällikkö Teija Paavola Ukipoliksesta.

Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla -hankkeen puitteissa jalkauduttiin tavallisille sikatiloille tekemään korkeatasoista tutkimusta käytännönläheisesti. Hankkeen ruokintakokeissa hyödynnettiin kotimaisia valkuaislähteitä kuten härkäpapua ja tärkeimpänä tuloksena on tieto ja osaaminen siitä, ettei sika tarvitse koko elinaikanaan tuontisoijaa. Tuontisoijan ympäristövaikutukset ovat kotimaisia valkuaislähteitä huomattavasti korkeampia ja näin myös valkuaiseen käytettävä pääoma jää Suomeen, minkä vaikutus on noin 6€ lihasikaa kohden.

– Hankkeen puitteissa keräsimme myös dataa koko tuotantoketjusta ja olosuhteista. Datan avulla on tavoitteena ymmärtää nopeammin syyseuraus suhteita ja sitä kautta kehittää koko tuotantoketjun tehokkuutta. Mielenkiintoinen muuttuja on esimerkiksi lämpötila, jolla on nopeasti vaikutusta eri tuotantoparametreihin, mikäli se ei pysy optimialueella, kertoo projektipäällikkö Niina Immonen Atrialta.

Kansainvälisesti kilpailukyinen sianlihantuotantoketju -hankkeessa panostettiin nykyisen tuotantopotentiaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen tavoitteena kansainvälinen kilpailukyky. Tämä tehtiin kehittämällä tilojen arjen tekemistä ja käytäntöjä. Se jos mikä on ympäristökestävyyttä. Hankkeen pilottitiloilla porsastuotanto kehittyi 2,22 vieroitettu porsasta vuosiemakkoa kohti, minkä taloudellinen vaikutus on vuositasolla noin 700 000 euroa.

Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihantuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla hankkeessa selvitettiin sikarotujen tuotanto-ominaisuuksien eroja taloudellista kannattavuutta. Hakkeessa havaittiin, että Danbred-hybridin tiineyden pituus oli kaksi päivää pidempi kuin Topigs Norsvin hybridillä, mikä vaikuttaa tilojen tuotannon suunnitteluun. Pidemmän imetysajan ansiosta Topigs Norsvin hybridin porsaiden imetysaika oli pidempi, vieroituspaino oli korkeampi ja välikasvatusvaiheen kasvu parempi kuin DanBredillä. Lihasikavaiheen tuotostuloksissa ei ollut eroja, mutta Topigs Norsvinin jälkeläisten lihaprosentti oli hiukan parempi.

Lisätiedot:

  • Atria projektipäällikkö Niina Immonen, puh. 040 482 5895, niina.immonen@atria.com

Hankkeiden yhteistyökumppanit:

Agris -hanke toteutettiin yhteistyössä Ukipolis Oy:n, SYKEn ja Luken kanssa, www.agrisymbioosi.fi.

Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla -hanke toteutettiin yhteistyössä Luken ja tutkimustilojen https://uusi.atriatuottajat.fi/hankkeet/kaytannonlaheinen-tutkimus-sikatilalla/

Kansainvälisesti kilpailukyinen sianlihantuotantoketju -hanke https://uusi.atriatuottajat.fi/hankkeet/paattyneet/kansainvalisesti-kilpailukykyinen-sianlihantuotantoketju/

Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihantuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla hanke toteutettiin yhteistyössä Luken ja tutkimustilan kanssa https://www.satafood.net/hankkeet/kannattava-ja-ymparistoystavallinen-sianlihan-tuotantoketju-elainaineksen-tehokas-hyodyntaminen-sikatiloilla/

27.09.2019Meriverkostopäivä Raumalla 16.10.2019
28.08.2019Uusi takaustuote yrityksille
23.08.2019Alihankintamessut 24. - 26.9.2019 Tampereella
12.06.2019Ympäristökestävämpi sianlihantuotanto on tulevaisuutta
18.02.2019Digitilaisuuden 24.1.19 aineistot
16.01.2019Yrittäjäkurssi alkaa
09.01.2019Tuu #messiin rekrymessut 9.2.19
21.12.2018Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
21.12.2018Digi-iltapäivä 24.1.2019 Tuottavuus -teemalla
05.12.2018Tervetuloa aamupuurolle ja glögille perjantaina 14.12.

Siirry arkistoon »