Monialayrittajyys 6.3.2013 Kalanti-talolla

Markku Riihimäen esitys Minustako yrittäjä energia-alalle.

Ulla Kallio Monialayrittäjyys

Heidi Jaakkola Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti