nano_tilaisuus_4.3.2013.jpg

Nanoteknologia

Pienillä ratkaisuilla suurta liiketoimintaa  4.3.2013

Uudet materiaalit, eri pinnoitusmahdollisuudet ja nanoteknologia tuovat uutta liiketoimintaa ja eri sovellusmahdollisuuksia useille teollisuuden aloille.

Ukipolis Oy järjesti yhdessä Turku Science Park Oy:n Nanoteknologian osaamiskeskuksen ja Turun yliopiston kanssa seutumme yrityksille viimeisimmän tiedon materiaalikehittämisessä.

Iltapäivän aikana kuulimme asiantuntijoiden esitelmissä mahdollisuuksista hyödyntää uusimpia materiaaliteknologisia ratkaisuja kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi?  Samalla saimme hyvät yhteystiedot eri tahoista, jotka voivat auttaa yrityksiä heidän tuote- ja tuotantokehittämistarpeissa.

Haluamme Ukipoliksessa olla jatkossakin tuomassa alueellemme viimeisimmät tiedot tutkimus- ja kehitysrintamalta. Teemme tiivistä yhteistyötä eri yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja saa Katariina Oikaraiselta Ukipolis Oy:stä: 040-513 6892.

Iltapäivän aikana kuultua tiivistelmät;

Ajankohtaista materiaaliteknologiassa ovat nanomittakaavan materiaalimuutokset, joiden avulla perinteisille materiaaleille tuodaan lisäarvoa ja uutta toiminnallisuutta. Hyviä esimerkkejä lisäarvoista ovat mm. magneettisten, sähköisten, biologisten tai optisten ominaisuuksien muutokset. Suomalainen teollisuus hyödyntää nanoteknologiaa erityisesti pinnoitteissa ja erilaisina lisäaineina. Kuluttajan kannalta tutuimpia nanotuotteita ovat kulutuselektroniikan tuotteet, LED-valaisimet, urheiluvälineet ja tekstiilit sekä likaa hylkivät pinnoitteet. Nanoteknologian kautta uusien sovellusalueiden tunnistaminen voi parhaassa tapauksessa tuoda yritykselle merkittävää markkina-alueen ja liiketalouden kasvua.

Korkeakouluyhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia niin pienille kuin isoille yrityksille. Toteutustavat voivat vaihdella opiskelijatyöstä, laboratorio- ja analyysipalveluiden hyödyntämiseen, täydennyskoulutuksiin ja isompiin tuotekehitys- ja tutkimushankkeisiin. Turkulaisten korkeakoulujen yhteinen Korkeakoulukumppani-palvelu välittää tietoa korkeakoulujen asiantuntijoista ja palveluista. Ari Kosken esityksen ja yhteystiedot löydät täältä.

Turun yliopiston Fysiikan ja tähtitieteen laitoksella tehtävä rikas perustutkimus toimii laaja-alaisena kasvualustana monimuotoisille teollisuussovelluksille ja palvelututkimukselle. Teollisuusfysiikan laboratoriolla on yli kolmen vuosikymmenen tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa, ja tutkimuskohteet kalanviehekehityksestä resistiivisyysmäärityksiin sekä säteilyturvallisuudesta uusiin nanorakenteisiin ovat tuttuja. Teollisuusyhteistyötä on tehty erityisesti erilaisten pintojen, pintamateriaalien ja liittymäpintojen ominaisuuksiin ja analyysiin liittyenMatti Murtomaan esityksen löydät täältä.

Culminatum  Oy:n vetämä OSKE:n  Nanoteknologian klusteriohjelma tukee nano- ja mikroteknologioi­den ja uusien materiaalien kannat­tavaa käyttöönottoa suomalaises­sa teollisuudessa. www.nanobusiness.fi. Aiheesta hyvin esimerkein oli kertomassa Mika Koskenvuori ja hänen esityksensä löydät täältä.

 

Science Link -hankkeessa haetaan 11.2.–22.4.2013 yrityskumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tuotteitaan tai tuotantoprosessejaan. Yritys saa kokonaisvaltaista apua tuotekehitykseensä hankkeen asiantuntijaverkostolta sekä loppuvaiheessa toteuttaa näytemittausta huippututkimuslaitoksissa Saksassa tai Ruotsissa. Konsultaatio ja mittausaika ovat yrityksille ilmaisia. Johanna Aaltosen ja Taina Laihon esityksen löydät täältä.

 

Abonano Oy on asiantuntijayritys, joka tuntee Nanomaailman kuin omat taskunsa ja auttaa yrityksiä tulevaisuuden tuotekehityksessä. Aiheesta oli kertomassa Hannu Karhu, jonka esityksen löydät täältä.