EU:n ohjelmakauden 2007 - 2013 hankkeita

Maaseudun yritysneuvonta -hankkeella (MASVA) neuvotaan aloittavia ja laajentavia maatilasidonnaisia ja maaseudun mikroyrittäjiä. Tukea voi hakea yrityksen monipuolistamiseksi, laajentamiseksi, kehittämiseksi ja käynnistämiseksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 määrärahoista. Yritysneuvonta opastaa tukien hakemisessa. Hanke rahoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeessa ovat työskennelleet Markku Riihimäki, Raimo Rantanen ja Ulla Kallio.

Maaseudun ydinvoimaa biojalostamoista -hanke on ylimaakunnallinen kehittämishanke, jossa Ukipolis Oy on mukana yhteistyökumppanina. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeesta enemmän linkistä: Bioenergianeuvonta. Hankkeessa työskentelee Markku Riihimäki.

Vakka-Suomen Yrityshautomo on EAKR -rahoitteinen seudullinen hanke. Se auttaa toiminnan alkuvaiheessa olevia yrityksiä.Tarjoamme asiantuntevia palveluja toiminnan kehittämisessä, vakiinnuttamisessa ja kasvussa koko hautomovaiheen ajan. Lisää yrityshautomosta linkistä: Yrityshautomo. Yrityshautomopäällikkönä toimii Katariina Oikarainen.

Varsinaissuomalaisten yrityspalveluiden kehittämisprojekti YPK on koko Varsinais-Suomen kattava neuvontahanke. Hankkeen turvin neuvotaan yritystoimintaa suunnittelevia henkilöitä sekä jo toimintansa aloittaneita nuoria yrityksiä neuvonnan ja pienimuotoisen kurssituksen ja konsultoinnin keinoin. Hanke on ESR -rahoitteinen ja sen vastuuhenkilö Ukipoliksessa on uusyrityskeskustoiminnasta vastaava yrityskehittäjä Esa Kerkola.

EETU- Energiasta maakunnan etu -hanke keskittyy yritysten ja yhteisöjen energianeuvontaan Varsinais-Suomen alueella. Energianeuvonta tarjoaa neuvontaa mm. energiakatselmusten ja kevyempien energiakartoitusten järjestämiseen, energiatehokkuussopimuksiin ja lämmitystapavalintoihin liittyen. Hanke rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Lisätietoja hankkeen sivuilta: Energianeuvonta.
Hanketta koordinoi Vakka-Suomessa Pekka Pesonen.

KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on alueiden omaehtoisen kehittämisen ohjelma. Sillä tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja parannetaan alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun. KOKO rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla. Vastuu vuoden 2010 tavoitteiden toteutumisesta on ohjelmajohtaja Eeva Rintamalla. Vuoden 2010 teeman kehittämistoimenpiteistä osa toteutetaan erillisessä, EAKR-rahoitteisessa hankkeessa Tieto palveluksi ja tuotannoksi.

Tieto palveluksi ja tuotannoksi on EAKR -rahoitteinen kehittämishanke, jonka kohderyhmänä ovat seutukunnassa toimivat yritykset. Hanke keskittyy alueen kärkialojen: metalli-, kulkuneuvo-, ympäristöystävälliset energiaratkaisut, energiateknologiaan liittyvät koneet ja laitteet sekä hyvinvointi- elintarvikealan kehittämiseen. Toiminnalla tavoitellaan kilpailukyvyn paranemista ja työpaikkojen lisäämistä ja säilyttämistä. Hankkeen kesto on 15.04.2010 - 31.12.2012. Hankkeen vastuuhenkilönä on kehittämisjohtaja Raimo Rantanen. Ulla Kallio vastaa hankkeen hyvinvointitoimialasta. Koulutusasiamies Markus Haapalan vastuualueeseen kuuluvat mm. seudullinen ennakointityö, koulutuksen tarvetiedot, suunnittelu ja organisointi sekä korkeakouluyhteistyö.

Ecoland Leader hankkeen tavoitteena on ekologisen rakentamisen tietotaidon monipuolistaminen ja levittäminen Vakka-Suomessa. Kansainvälisenä kumppanina on Leader - toimintaryhmä Virosta. Lead Partnerina Suomessa toimii Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Aikuiskoulutus Ikaalinen. Rahoittajia ovat Leader-toimintaryhmät Ravakka ry ja Samassa veneessä ry. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Pirjo Salonen ja asiantuntija, arkkitehti Ritva Laurila.

BASIS-hanke (Building up Availability of SME Internationalisation Services) tehostaa pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisneuvontaa ja parantaa neuvonnan paikallista saavutettavuutta. Hanketta koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Tavoitteina on vahvistaa yritysneuvojien kansainvälistymisosaamista ja yrityspalvelukeskusten kykyä välittää kansainvälistymispalveluita. Hankkeessa kehitetään suomalaisten, virolaisten, latvialaisten ja ruotsalaisten yrityspalvelukeskusten yhteistyötä ja yhteisiä palveluja. Samalla luodaan uusia yrityskumppanuuksia. Hankkeen yhteyshenkilönä Vakka-Suomessa on Raimo Rantanen.

vipuvoimaa_eu.gifeu_lippu.gifeakr_lipputunnus.jpg